Home » Dinkelland » Ootmarsum

Ootmarsum


Ootmarsum is één van de oudste steden in Twente en werd in 126 na Christus gesticht door de legendarische Frankische koning en veldheer Othmar. Op de plek van een reeds bestaande nederzetting gaf deze koning het nieuwe dorp zijn naam: Othmarsheim. In de loop der eeuwen veranderde is de naam in Ootmarsum. Omstreeks 700 werd op de plaats waar nu de grote Rooms-katholieke Kerk staat een houten kerkje gebouwd. De parochie was rond het jaar 1000 één van de grootste in de streek.

Kaart Ootmarsum 16e eeuw.
Kaart uit omstreeks 1560 door Jacob van Deventer.

Bloeiend gildeleven

Gedurende de Middeleeuwen was Ootmarsum niet alleen als centrum van het religieuze leven belangrijk, het was ook een stadje met een bloeiend gildeleven. De waarde van Ootmarsum werd rond 1300 wederom benadrukt door het toekennen van stadsrechten door de bisschop van Utrecht en de bevestiging door bisschop Guido van Henegouwen in 1314. Behalve toestemming voor het oprichten van een korenmolen en het houden van een jaarmarkt, mocht Ootmarsum een dubbele rij grachten en aarden wallen bouwen om de stad tegen aanvallen te beschermen. Deze situatie hield stand tot ongeveer 1600. De Spanjaarden die er door de 80 jarige oorlog gelegerd waren werden verjaagd door Prins Maurits en de stad werd daarna ontmanteld. Ondanks de explosie van de textielindustrie in Twente wist Ootmarsum hier geen voordeel uit te halen.

Pas rond de wisseling van de 19e en 20e eeuw werd het allemaal wat levendiger in Ootmarsum toen bleek dat de kracht van het oude dorp juist lag in het redelijk goed bewaarde historische erfgoed.

Historisch kunstenaarsdorp

In de periode na de Tweede Wereldoorlog werden veel panden gerestaureerd en wijken opknapt waardoor er een prachtige kern is ontstaan. Als afsluiter van deze grootscheepse project geldt de complete herinrichting van het historisch stadscentrum, waarmee in 1985 een begin werd gemaakt. Tegenwoordig kenmerkt Ootmarsum zich als een kunstzinnig en authentiek stadje vol cultuur, galerieën, lifestylewinkels en bijzondere evenementen