Home » Dinkelland » Weerselo

Weerselo


De eerste vermeldingen van Weerselo stammen uit het jaar 1150. Net zoals de meeste gemeenten in het voormalige Drostambt Twente, is ook Weerselo ontstaan uit de samenvoeging van de plaatselijke oude marken. Deze marken werden gevormd door de buurtschappen Dulder, Deurningen, Gammelke, Hasselo, Klein Driene, Lemselo, Rossum en Volthe. In het jaar 1960 werden bijna alle markegronden in Weerselo verdeeld.

Geisoloeerde esdorpen

Weerselo lag enigszins geïsoleerd tussen de oude heidevelden en het was een streek van echte esdorpen. Van die heidevelden is weinig meer terug te vinden. Rondom het Stift bevond zich de voormalige oude kern van Weerselo, met een bebouwing die zich richtte op het klooster en het slot Saterslo, waaruit de huidige kerkdorpen zijn voortgekomen.

De voornaamste middelen van bestaan in Weerselo waren altijd landbouw en veeteelt. Met het groeien van de stad deden handwerklieden hun intrede in de gemeenschap en werden de dorpen uitgebreid met nieuwe woonkernen.

De voormalige gemeente Weerselo bestaat momenteel uit 5 kerkdorpen, te weten: Weerselo, Saasveld, Rossum, Deurningen en het Stift. Het Stift is een door de monumentenwet beschermd dorpsgezicht. Uit circa 1400 stamt de huidige Hervormde kerk.