Home » Haaksbergen » Geschiedenis

Geschiedenis


De eerste bewoners vestigden zich vermoedelijk al omstreeks 800 voor Christus langs de Buurserbeek, binnen de grenzen van de huidige gemeente. Pas veel later, rond 800 na Christus ontstond het dorp Haaksbergen als nederzetting, een stuk verder stroomafwaarts aan dezelfde Buurserbeek. In dit gebied zijn restanten opgegraven van een houten kerkje uit het jaar 1000, dit is de voorloper van de huidige St. Pancratius-kerk.

Markepaal in het buurserzand
De grenspaal tussen Buurse en Haaksbergen/honesch werd vermeld in 1832.

De vroegste geschriften over Haaksbergen stammen uit een goederenregister van 1188. Hierin vermeldde graaf Hendrik van Dale, tevens eigenaar van Diepenheim en Ahaus, de goederen in de parochie Hockesberghe. Na het ontstaan van de marken aan het begin van de 14e eeuw, vielen onder het gericht Haaksbergen de marken Brammelo, Langelo, Eppenzolder/Stepelo, Holthuizen, Boekelo en Haaksbergen/Honesch. Tot halverwege de 19e eeuw bleven de marken bestaan.

Buurserbeek

De Buurserbeek stroomde tot ongeveer 1400 door het dorp stroomde. Daarna werd de stroom verlegd en ten zuiden van Haaksbergen aangesloten op de Schipbeek. Door de ontstane verbinding was het mogelijk om via het water de IJssel te bereiken en daarmee de verder gelegen Hanzesteden Deventer, Zwolle en Zutphen.

Twintigste Eeuw

Halverwege de 19e eeuw werd, net zoals in de rest van Twente, eeuw de textielindustrie een belangrijk thema. Op het hoogtepunt was 80% van de beroepsbevolking van Haaksbergen werkzaam in de textielsector. De fabriek van D. Jordaan & Zonen zorgde voor veel werkgelegenheid. Tijdens de Tweede Wereldoorlog worden 9 werknemers van de fabriek, na deelname aan een staking, door de Duitse bezetter gefusilleerd. Een gedenksteen in de muur van de bibliotheek herdenkt hen. Begin jaren zeventig stortte de textielindustrie in Twente en dus ook in Haaksbergen in.