Home » Haaksbergen » Landschap

Landschap


Ten zuiden van Haaksbergen ligt het 500 hectare grote familielandgoed Het Lankheet. Het landgoed kent een afwisseling van bos, landbouw, hei en natuur. In de omgeving van het landgoed bevindt zich de Oostendorper watermolen waar vroeger olie, meel, en papier werd gemaakt. Via de beek werden alle grondstoffen hiervoor aangevoerd. Momenteel is het landgoed bekend als waterpark waar, door onder meer het Waterschap Rijn en IJssel en Universiteit Wageningen, wetenschappelijk onderzoek wordt verricht op het gebied van innovatief waterbeheer.

Lankheet bij Haaksbergen
Watergebied Het Lankheet nabij het gelijknamige familielandgoed.

Haaksbergerveen

Het Haaksbergerveen is een hoogveenachtig natuurgebied van circa 500 hectare in het grensgebied van de Nederlandse provincie Overijssel en Duitsland. Samen met het Ammeloër Venn en onder meer het Aamsveen en het Witte Veen maakt het Haaksbergerveen deel uit van de restanten van een uitgestrekt hoogveengebied in de grensstreek tussen Duitsland en Nederland.