Home » Hof van Twente » Goor

Goor


In 1263 werd aan Goor stadsrechten toegekend door de aartsbisschop van Utrecht. Tijdens de Middeleeuwen en aan het begin van de Nieuwe Tijd gold het stadje als bestuurlijk centrum van Twente. Onder meer de drost van Twente resideerde er.

Oorlog en adel

In de loop der tijd verloor de Goorse parochiekerk H. Petrus, de huidige Hofkerk, door oorlogen en de overgang naar het protestantisme haar oorspronkelijke katholieke kunst en karakter. Onder de invloed van de adel stapte in het westen van Twente een groot deel van de bevolking over naar het protestantisme, het Rooms-Katholieke geloof bleef belangrijk in de overige delen van Twente. Goor werd in die tijd bevolkt door een meerderheid van protestanten. De kleine katholieke gemeenschap kon terecht in de nabij gelegen havezathe Heeckeren, eigendom van een van de weinige katholiek gebleven edelen.

Onder invloed van de katholieke buurtschappen Zeldam en Wiene nam het aantal katholieken in Goor toe. Er werd in Goor een katholieke gemeenschap opgericht die in 1811 een kleine kerk in gebruik kon nemen, later werd een eigen grote parochiekerk gebouwd.

Oude afbeelding boerderij in Goor.
Een typisch Twentse boerderij bij Goor genaamt 't Hondenmod.

Centrum van de handel

Goor vervulde een voorname rol in de regio. Justitie en douane ware er lange tij gevestigd en er was een levendige haven aan de rivier de Regge. De Engelsman Thomas Ainsworth richtte in 1833 in Goor de eerste weefschool op en de opbloeiende textielindustrie zorgde tot de jaren '60 voor veel werk in Goor en omgeving.

Veel van de fabrieken waren in handen van de familie Jannink. In 1962 werd het Goors textielcomplex aan de Stationslaan geheel door een brand verwoest en op die plek werd in de jaren 80 een woonwijk op gerealiseerd.

Langs Goor loopt sinds 1936 het Twentekanaal, dat aanleiding gaf tot de vestiging van de fabrieken van Eternit.

Joods verleden

In het begin van de twintigste eeuw werd aan de Schoolstraat in Goor een nieuwe synagoge gebouwd voor de sterk aanwezige Joodse gemeenschap. Uit de de zeventiende eeuw dateert de oude Joodse begraafplaats.

Veel van de Joden uit Goor werden gedurende de Tweede Wereldoorlog gedeporteerd, velen wisten echter ook een onderduik plek te vinden bij de boeren in de omgeving. Het centrum van Goor werd op 27 maart 1945 weggevaagd door een geallieerd bombardement. Amerikaanse bommenwerpers hadden het gemunt op Duitse munitie-opslagplaatsen maar misten doel en ontelbare burgers werden daardoor gedood.

Wederopbouw

In jaren na de oorlog werd het centrum snel herbouwd, waarbij ook ruimte werd geschapen voor de doorgang van vrachtauto's en personenwagens. Tot de aanleg van de A1 liep de autosnelweg E8 door hartje Goor en dat zorgde geregeld voor verkeersslachtoffers.