Home » Losser » Kernen

Kernen


Binnen de gemeente Losser vallen de drie kernen: De Lutte, Beuningen en Glane.

De Lutte

Vóór de Franse tijd bestond Losser uit een aantal marken waaronder De Lutte. In de tijd was het één van de machtigste en rijkste marken van Twente, men kon hier tegen veroordelingen door andere markenrichters in beroep gaan. De marke De Lutte was zó groot, dat zij was verdeeld in vier “Heurnes”: de Rooderheurne, de Molterheurne, de Elfterheurne en de Hengelheurne. Deze namen bestaan nog steeds.

De marken hadden een eigen wetgeving en bijbehorende rechtspraak, het markerecht, waarin het gemeenschappelijk bezit van de markegrond was geregeld. Allerlei zaken werden hierin geregeld zoals het hakken van bomen, de hoeveelheid plaggen die gemaaid mochten worden, het regelen van de waterlopen en het aantal beesten dat er mocht grazen op de gemeenschappelijke gronden. In geschriften van rond het jaar 900 werd overigens reeds gesproken van in De Lutte (toen “Elviteri”) gelegen boerenerven. Dat er in deze regionen al ver voor die tijd bewoners waren blijkt uit de vonsten van urnenvelden op verschillende plaatsen bij Losser en De Lutte.

De Lutte kreeg in 1786 op erve Varwick een eigen “kerkhuis” en in 1799 werd daar een zelfstandige parochie opgericht, waarvan B. van Coevorden de eerste pastoor werd. In 1931 werd de eerste steen gelegd voor de beeldbepalende nieuwe kerk in het centrum van De Lutte.

Foto Lutterzand Losser
Bij het Lutterzand kronkelt de Dinkel zich een weg naar het noorden.

Beuningen

Van oorsprong was ook Beuningen een oude marke en ook in de moderne tijd is het gebied overwegend agrarisch. Na de oorlog ontwikkelde zich rond de in 1948 gebouwde R.K. Kerk ook een lieflijk klein kerkdorp, zodat de gemeente Losser thans een 5-tal kerkdorpen kent met ieder hun eigen gezicht.

Glane

Net als Overdinkel ontwikkelde Glane zich onder invloed van de forse uitbreiding van de Gronause textielindustrie. Vele gezinnen uit het noorden van Nederland trokken naar Twente grensstreek om in de weverijen en spinnerijen van Gronau te gaan werken.

Een R.K. kerk te Glane werd pas in 1948 gebouwd en gewijd aan het H. Sacrament, inmiddels is dit gebouw niet meer als kerk in gebruik. Rond de Hoofdstraat van Gronau naar Losser ontwikkelde zich in de loop der jaren de huidige kern, met in de omgeving ook nog enkele bewaard gebleven oude boerenerven.