Home » Oldenzaal » Geschiedenis

Geschiedenis


In de Romeinse tijd woonden in de omgeving van Oldenzaal hoogstwaarschijnlijk Tubanten. Bij opgravingen zijn enkele Romeinse munten uit de eerste eeuw na Chr. gevonden, waaronder een dupondius van Vespasianus, geslagen in 77.

Naamgeving

De naam Oldenzaal komt voor het eerst voor in een oorkonde uit 806 of 809 van de bisschop van Münster, toen nog vermeld als "Audenzeel" Nadat Oost-Nederland in de tweede helft van de achtste eeuw geïntegreerd was in Frankenrijk, lag in Oldenzaal een koninklijk domein. Gelegen op een strategisch kruispunt van wegen werd hier een hof ingericht, waarbij aanvankelijk de militaire functie nog voorop stond. De hof was versterkt met een omheining van vlechtwerk.

Plechhelmus

Volgens een geldende theorie heeft de rondtrekkende Iers-Angelsaksische missionaris Plechelmus rond 765 een kerk gesticht op deze plaats. De eerste kerk was gewijd aan de heilige paus Silvester I. In 954 verbond bisschop Balderik van Utrecht een kapittel aan de voorganger van de huidige Sint-Plechelmusbasiliek. Oldenzaal werd hierdoor het belangrijkste religieuze centrum van Twente. Keizer Hendrik II verleende in 1049 het recht op een week- en een jaarmarkt. Onduidelijk is wanneer Oldenzaal stadsrechten heeft gekregen, maar het moet voor 1249 geweest zijn. Dat was in 1999 reden voor de stad om het 750-jarig bestaan te vieren.

Kaart Oldenzaal circa 1626
Oldenzaal omstreeks 1626.

Tachtigjarige Oorlog

Op 22 oktober 1597, tijdens de Tachtigjarige Oorlog, wordt Oldenzaal ingenomen door Maurits van Nassau. Niet voor lange duur want op 1 augustus 1605 neemt Ambrosius Spinola de stad weer in. Voor de overwegend katholieke bevolking van Oldenzaal is dat een bevrijding, want nu kan dit geloof weer vrijelijk uitgeoefend worden. Op 1 augustus 1626, na de laatse veldslag, brengt Ernst Casimir van Nassau Oldenzaal definitief in Staatse handen terechtkomt.