Home » Oldenzaal » Moderne tijd

Moderne tijd


De Oldenzaalse bevolking blijft - net als de meeste inwoners van Twente - duidelijk Rooms-Katholiek en na de Franse tijd wordt Oldenzaal vanwege de katholieke herleving dan ook gezien als een "Twents Rooms bolwerk".

Textiel en bedrijvigheid

Net als in de rest van Twente komt in de negentiende eeuw ook in Oldenzaal de textielindustrie op. De bekendste fabriek is die van Gelderman, de oudste nog steeds bestaande die van S.I. Zwartz. Bedrijvigheid neemt in Oldenzaal fors toe door de aanleg van de A1. Transportbedrijven vinden het een geschikte locatie in de buurt van de grens, maar ook bijvoorbeeld het bedrijf Johma gaf een economische impuls aan de stad.

Onderwijs

In Oldenzaal werd het Twents Carmellyceum opgericht door Karmelieten, na diverse fusies is de streekschool tegenwoordig bekend als Het Twents Carmel College. De oospronkelijke kapel werd ontworpen door Jos Zwanikken met ramen die ontworpen werden door Oldenzaalse glazenier Jan Schoenaker. De school werd opgericht in 1922 en vierde in 2003 haar tachtigjarig bestaan.