Home » Rijssen-Holten » Holten

Holten


Holten en de Holterberg wordt door menigeen als een begrip ervaren. Lang geleden, toen er nog een sprake was van 'Berg' was dit gebied overstroomd door zeewater. Grote hoeveelheden zand en grind werden door de Rijn en Maas meegevoerd en bedekten zo langzaam de zeebodem. Door de door de IJstijd opgestuwde gronden resulteerde in de Holterberg en de Lemelerberg, en de heuvels van de oostelijke Veluwe. Toen het ijs van deze gletsjers wegsmolt bleven er grote rotsblokken achter.

Leefomgeving Neanderthalers

Opgravingen in de omgeving tonen aan dat er Neanderthalers geleefd moeten hebben. Stenen en bronzen gereedschappen en scherven van aardewerk, onder andere gevonden in de Beuseberg en de Zuurberg, vormen sporen uit het Laat-Neolithicum, de Vroege Bronstijd en de IJzertijd.

Eeste geschriften

In geschrift komt de naam Holten voor het eerst voor in 1277. In de marke Holten stonden volgens 'Verslagen en mededelingen Overijssels Regt en Geschiedenis' in het jaar 1429 al 37 huizen. In 1470 was dat aantal bijna verdubbeld naar 70. Parochielijsten van de Domfabriek laten zien dat Holten in 1395 al een parochie bezat.

Spaanse, Franse en Pruisische overheersing

Holten heeft meerdere zware tijden gekend. Het dorp is belegerd geweest door Spaanse, Staatse, Munterse, Franse, Pruisische en Engelse troepen en Kozakken, of zij trokken erdoorheen. Een grote brand die bijna de hele stad verwoestte trof Holten in 1829.

Tweede Wereldoorlog

Aan het begin van de Tweede Wereldoorlog trok het Duitse leger door het dorp en in 1945 lag Holten in de vuurlinie toen de bevrijders oprukten. De Canadese begraafplaats herinnert aan deze duistere jaren van de 20 eeuw.

Foto Canadese Begraafplaats Holten
Op de Holterberg liggen meer dan 1300 voornamelijk Canadeze soldaten begraven.

Agrarisch verleden

Van oorsprong was Holten een agrarisch dorp waar veel melkvee werd gehouden. Daarnaast werden er ook varkens gehouden en verhandeld. Industrie was er niet zoveel, pas na de oorlogsjaren heeft de industrie in Holten een grote ontwikkeling doorgemaakt.