Home » Twenterand » Den Ham en Vroomshoop

Den Ham en Vroomshoop


Twenterand bestaat uit verschillende kernen die na de gemeentelijke herindeling zijn samengevoegd tot een enkele gemeente.

Den Ham

De Brink is het middelpunt van Den Ham met aanpallend het oudste bouwwerk: de in gotische stijl gebouwde toren van de Hervormde Kerk, gebouwd tussen ongeveer 1325 en 1425. Tot diep in de 19e eeuw was het voornaamste middel van vestaan landbouw en veeteelt. Tegenwoodig heeft Den Ham de blik wat meer op Twente gericht, maar het is vanouds een Sallandse gemeenschap.

Vroomshoop

Vroomshoop heeft een veenkoloniaal karakter en is gesticht door de vervening. Nadat het veen zijn waarde had verloren zijn de gronden in gebruik genomen voor de landbouw, met een voorname rol voor Groninger boeren. Zij vestigden zich voornamelijk aan de Tonnendijk. Deze Groninger boerderijen die nu nog steeds aan de Tonnendijk staan, herinneren aan deze transformatieperiode.

Foto 1998 treinstation Vroomshoop.
In 1906 opende station Vroomshoop aan de spoorlijn Mariënberg - Almelo.