Home » Twenterand » Landschap

Landschap


Twenterand ligt in het hart van Overijssel, aan de Noordwestrand. Het is een groene gemeente met unieke natuurgebieden, open landschappen, schitterende bossen en levendige woonkernen. De ontstaansgeschiedenis van de kernen in Twenterand is overal nog duidelijk zichtbaar. De harmonieuze overgang tussen bebouwing en landschap, aan de oostkant van Vriezenveen en de noord- en oostzijde van Den Ham, is goed bewaard gebleven. De stad kent een grote diversiteit aan typen landschap en de relatieve gaafheid en ervaarbaarheid ervan.

Oude kaart Den Ham
Gemeente Den Ham weergegeven op een kaart uit 1867.

Engbertsdijksvenen

De unieke Engbertsdijksvenen bij Vriezenveen staan zelfs internationaal op de kaart en het gebied en is aangewezen als Natura 2000 gebied met zeldzame flora en fauna. In totaal beslaat het gebied 1.000 hectare waarin we grote delen niet en gedeeltelijk afgegraven hoogveen aantreffen.

Zandstuve bos

Tussen Den Ham en Vroomshoop ligt het Zandstuve bos, een oud gebied dat bestond uit heide, maar door overbegrazing van schaapskuddes nam de zandverstuiving ernstige vormen aan. Dat verklaart meteen de naam van het 140 hectare grote bos. Veel dieren, waaronder reeën, bunzingen, hermelijnen en steenmarters, leven het gebied leven.

Eerder Achterbroek

Bossen, heide en waterpartijen maken het ‘Eerder Achterbroek’ bij Den Ham tot een bijzonder natuurgebied waar het riviertje ‘De Bevert’ doorheen meandert. In dit gebied zijn boeren normaal aan het werk waarbij gestreefd wordt naar de verbouw van authentieke graansoorten die zich goed weten te houden op de schrale zandgronden. De omvang van Het Eerder Achterbroek is 300 hectare en ligt in het cultuurlandschap Vecht-Regge.